Şirket yetkilisine makam aracı cezası.

Şirket yetkilisine makam aracı cezası

İstanbul’da bir mahkeme hukuk içtihatlarına örnek olarak geçecek bir karar aldı.

25.Asliye Ceza Mahkemesi, DİA altyapı yatırımları ve inşaat Şirketi’nde yönetici olarak görev yapan Ü. S. I. ’a, eski çalıştığı şirkette kendisine tahsis edilen makam aracını götürüp, yeni girdiği bir başka firmada da kullanmaya devam etmekten ceza verdi.

Güveni kötüye kullanma gerekçesi de iddia makamınca şöyle açıklandı;

‘2012 model aracın kullanimina tahsis edildiği, sanığın yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulu kararıyla sonlandırıldığı aracın iadesi için Noter aracılığıyla sanığa ihtar yapıldığı, fakat aracın tesliminin gerçekleştirilmedigi, soruşturma dosyası kapsamında yapılan arama neticesinde aracın sanığın yeni çalıştığı şirkete tahsisli otopark alanında bulunduğu, her ne kadar sanık alınan savunmasında davaya konu aracın kendisine tahsis ve teslim edilmediği kendisinin de aracı hiç kullanmadığını beyan etmiş ise de, katılanın şirketine ait ve dosyaya konu aracın sanığın çalıştığı şirkete tahsis otoparkta bulunduğu, yine sanığın çalıştığı işyeri personeli tanık E.D.’nin aracın şoförlüğünü yaptığını beyan ettiği, böylece sanığın kendisine eski görevi nedeniyle tahsis eden şirketine ait aracı görevi bitmesine rağmen teslim etmeyerek üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği katılan ve tanık beyanı, noter ihtarnamesi ve tüm dosya kapsamıdan anlaşıldığından sanığın eylemlerine uyan TCK 155/2, 53 sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesini kanun adına talep ve mütalaa olunur.’

Sanık avukatları mahkemede bunun üzerine, ‘Mütalaayı kabul etmiyoruz. Bir önceki beyanımızda ifade ettiğimiz gibi aracın müvekkile teslim edildiğine ilişkin dosya içerisinde tanık beyanlarından başka hiçbir delil bulunmamaktadır. Tanıklarla müvekkil arasında husumet bulunduğunu dosyaya sunmuş olduğumuz delillerle ispat ettik. Dolayısıyla bu tanık beyanlarına da itibar edilmemelidir. Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla bir an için isnat edilen suç konusu aracın müvekkilim tarafından kullanıldığı düşünülse dahi müvekkilimin aracı görevi sebebiyle kullandığına ilişkin de dosya içerisinde herhangi bir delil yoktur. Şüpheden sanık yararlanır henüz kesin kanıtlarla ispat edilemeyen bir suçtan müvekkilim adına mahkumiyet karan kurulması hukuka aykırılık teşkil edecektir. Esas hakkında yazılı beyanımızı sunmak için süre talep ediyoruz.’ dedi ve beraat istedi.

Ancak, Mahkeme heyeti, ‘Sanığın üzerine atılı güveni kötüye kullanma eyleminden dolayı TCK 61 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, sanığın amacı ve kastı, suç konusunun önem ve değeri, gözönünde bulundurularak TCK 155/2 maddesi gereğince takdiren teşdiden 2 yıl hapis ve 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Daha sonra da yargılama sürecindeki davranışları nedeni ile 1/6 oranında cezada indirime gitti.
Ayrıca, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasını denetim şartlı erteleme kararı aldı.

Check Also

Eyüphan’dan Işıkları Söndürün Yorumu

Arabeskin usta yorumcusu Eyüphan sevenlerine yeni teklisi Işıkları Söndürün ile merhaba dedi. 90 yıllarin sonlarında …

Bir cevap yazın